Yukarı

Yıllık Eğitim ve Yıllık Çalışma Planları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşyerinde hazırlanması gereken iş sağlığı ve güvenliği dokümanlarından biri de Yıllık Çalışma Planı’dır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde 15 bu çalışma planından bahseder.

MADDE 15 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı  İSGB  veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir.

Yıllık çalışma planı işyerinde bir yıl boyunca yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden belirlenmesi ve takip edilmesi amacıyla hazırlanan bir plandır. Yılın hangi ayında veya hangi döneminde hangi faaliyetlerin kimler tarafından yapılacağı bu plan ile yılbaşında hazırlanır.

Yıllık çalışma planı, işyerindeki İSG faaliyetleri için bir yol haritası olarak düşünülmelidir. Bu nedenle yıl içinde tüm İSG faaliyetleri planda yer almalıdır. Bunlar makine ve ekipman muayeneleri, İSG eğitimleri,  İSG kurul toplantısı  tarihleri, ortam ölçümleri,  risk değerlendirme  yenileme tarihleri, periyodik sağlık muayenesi tarihleri,  tatbikat , ilaçlama vb. faaliyetler olabilir.

Yıllık plana eklenen faaliyetler düşünülürken periyodik olarak yapılması gereken işlemler mutlaka değerlendirilmelidir. Ayrıca planlama yapılırken ekipmanın en son muayene tarihi de göz önünde bulundurulmalıdır. Geçtiğimiz yıl Nisan ayı içinde yapılan ekipman muayenesi bu yıl Kasım ayına planlanırsa yılda 1 periyodik muayene şartı sağlanmamış olacaktır. Bu nedenle periyodik faaliyetlerin sürelerine özen gösterilmelidir.

Ayrıca faaliyetleri kimlerin gerçekleştireceği ve kimlerin gerçekleştirdiği de planda yer alabilir. İşlem sonucunda açıklama veya yapılan işlem de mutlaka belirtilmelidir. Örneğin yapılan su analizinde görülen uygunsuzluklar hakkında açılan düzeltici kayıtlar not edilmelidir.

Yıllık çalışma planları işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya OSGB tarafından hazırlanır. Yani ağırlıklı olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından hazırlanması beklenir. Ancak yıllık çalışma planı işyerindeki diğer birimlerin de çalışma alanında girdiğinden ortak çalışma yapılmalıdır. Özellikle mali konularda işyeri farklı planlama yapabilir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmak şartıyla  isg yıllık çalışma planı bu yönde düzenlenebilir. Bu nedenle yıllık çalışma planı mutlaka diğer birim çalışanları ve yetkili yöneticiler ile beraber hazırlanmalıdır.

İsg faaliyetlerinin düzenli takip edildiği işyerlerinde iş güvenliği kültürünü yerleştirmek daha kolaydır. Ayrıca iş güvenliği uzmanı sürekli olarak tam zamanlı işyerinde bulunmuyorsa, diğer çalışanlar tarafından yapılması gereken faaliyetlerin takibi de yıllık plan sayesinde daha kolay olacaktır.

Yıllık çalışma planlarının aktif olarak kullanılması, gerçekleşen tarihlerin plan üzerine işlenmesi yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporlarında büyük kolaylık sağlar. Geçmişe dönük yapılan faaliyetler kolaylıkla bulunabilir.

Ayrıca yıllık çalışma planı hazırlamak yasal bir gereklilik olup hazırlanmaması durumunda  idari para cezası  ile karşılaşılabilir.