Yukarı

Basit Hizmet Sağlık Laboratuvarı Hizmetleri

İŞ SAĞLIĞI VE HİZMETLERİ

Sağlık Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 54567092-010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “ Gezici İSG Hizmetleri” konu başlıklı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca;

“OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı” kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde Basit Hizmet Laboratuvarında yapılan testler yapılabilir. (Ayrıca basit hizmet laboratuvarı izni (Basit Hizmet Laboratuvarı Faaliyet Belgesi) verilmemektedir.) Tam İdrar Tetkiki, Solunum Fonksiyon Testi, Odyometri vb. bulunabilir.”

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Hükümleri gereceğince “Basit Hizmet laboratuvarı” tanımı ise;

Basit hizmet laboratuvarı; ayakta teşhis ve tedavi yapılan kurum veya kuruluşile birinci basamak sağlık hizmeti veren halk sağlığılaboratuvarları, laboratuvar uzmanıolmadan sadece kendi hastalarına yönelik ek-9’da belirtilen testleri yapabilen tıbbi laboratuvarlardır.

olarak tanımlanmıştır. İşe giriş sağlık tetkiklerinde ve muayenelerinde OSGB hizmetleri sağlayan kurumlardan ya da kurumun bünyesinde kurmuş olduğu İSGB’ler aracılığı ile beli başlı tetkikler yapılabilmektedir.

Siz değerli müşterilerimize ENAR MÜHENDİSLİK olarak  çözüm ortaklarımız üzerinden hizmet sağlamaktayız.