Yukarı

Periyodik Olarak İSG Denetimleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle,  yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz  yasal denetim süreçlerine karşı hazırlanılmaktadır.

İşyeriniz, İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir. Görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerimiz kapsamlı raporlar halinde orta ve üst kademe yöneticilere sunulara mevcut durum ortaya konulur.

Ayrıca İşletme ve iş yerlerinizde, İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre alanlarında yapılacak resmi denetimlere sizler adına refakat etmekte,  yapılan bu denetimlerde bir bilen olarak sizleri temsil etmekteyiz.  

İşletme ve işyerlerinizde yapılacak ön inceleme denetimleri ile  mevcut uygulamalarınız karşısında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar   tespit edilmekte ve giderilmektedir.    Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş olmakta,  hem de tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olmaktadır. 

Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar ;

  • Yasal Uygunluk Denetimi,
  • Yasal Denetimlere İşveren Adına iştirak
  • İşletme Risk Tespitlerine münhasır Denetim ve Raporlama
  • Genel Değerlendirme Raporları
  • Mesleki Riskler Raporları
  • İyileştirme Raporları
  • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulmasına ilişkin Denetim ve Raporlama
  • Olası bir kaza sonrası inceleme, kaza kök-neden analizi ve kusur tespitine ilişkin Denetim ve Raporlama