Yukarı

Acil Durum Eylem Planı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısıgibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına " Acil Eylem Planı" diyoruz. 6331 sayılı yasaya göre her iş yeri için yapılması yasal zorunlulukolan acil durum eylem planı temel olarak aşağıdaki konuları içermektedir:

  1. Acil durum planı genel esasları,
  2. Acil durum organizasyonu ve görevi,
  3. Acil durum ekipleri ve görevleri,
  4. Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
  5. Acil durum prosedürleri,
  6. Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
  7. Acil durum iletişim listesi,
  8. Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
  9. Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması.