Yukarı

İç Yönetmeliklerin Hazırlanması ve Kurul Toplantıları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

4857 Sayılı İş kanunun 80. maddesi gereğince 50 den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur. Kurulların oluşturulması, görev, yetki, çalışma biçimi vb hususlar 07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” de düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 7. maddesinde kurulun görevleri sayılmıştır, bunlar arasında; “ İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak” da bulunmaktadır.

İç Yönetmelikte yer alacak hususlar, işyerinin niteliğine uygun olması gerekmektedir ayrıca yönetmelikte belirtilen detaylar unutulmamalıdır. Uzmanlarımızca sektörün ve işletmenin niteliğine göre iç yönetmelikler sizler için hazırlanmaktadır.