Yukarı

Ortam Ölçümleri ve Diğer Mühendislik Kontrolleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE
İş ekipmanının kontrolü
MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,
sağlanır.
c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.
(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.
(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları
2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar
2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları
2.3. Tesisatlar
2.4. Tezgâhlar

Detaylı olarak hangi ekipmanın ne kadar aralıkla kontrol edileceği İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Ek-III te gösterilmiştir.

 

ENAR MÜHENDİSLİK çözüm ortakları ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ayrıca ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralık ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. Basınçlı kapların kontrolleri yılda bir kez, ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli eğitimleri almış makine mühendisleri veya makine teknikerleri tarafından yapılır. Basınçlı kaplar periyodik kontrol ve muayene standartları aşağıdaki gibidir.
 

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri
TS 2025, TS 497, TS EN 12952-6, TS EN 12953-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolleri
TS 497, TS EN 12952-6, TS EN 12953-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri
TS EN 12953-6, TS 497 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Boyler Periyodik Kontrolleri
TS 713, TS 1911, TS 10576, TS 11490/T1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolleri
TS 497, TS EN 12952-6, TS EN 12953-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kompresör Periyodik Kontrolleri
TS EN 13445-5, TS EN 1012-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri
TS EN 13445-5, TS EN 1012-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri
TS 713, TS 1911, TS 10576, TS 11490/T1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrofor Periyodik Kontrolleri
TS 713, TS 1911, TS 10576, TS 11490/T1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Otoklav Periyodik Kontrolleri
TS EN 285, TS EN 13060 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Emniyet Valfi Kontrolü
TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012, TS EN 13445-5 ve TS EN ISO 4126 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Kontrolleri
TS 713, TS 1911, TS 10576, TS 11490/T1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 


Kaldırma ve İletme Araçlarının Periyodik Kontrolleri ve Muayenesi
Kaldırma ve İletme Araçlarının periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralık ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. Kaldırma ve İletme Araçlarının kontrolleri yılda bir kez, ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli eğitimleri almış makine mühendisleri veya makine teknikerleri tarafından yapılır. Basınçlı kaplar periyodik kontrol ve muayene standartları aşağıdaki gibidir.
 

Köprü Vinç Periyodik Kontrolleri
TS 2340, TS 10116, TS EN 13157+A1, TS EN 14492-1+A1, TS ISO 12480-1, TS ISO 4305, TS ISO 4309, TS ISO 8566-1, TS ISO 8566-5, TS ISO 9927-1, standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Platform Periyodik Kontrolleri
TS EN 1808, TS EN 1495+A2/AC, TS EN 280+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manuel İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri
TS EN ISO 3691-1, TS EN ISO 3691-2, TS ISO 1074, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Portal Vinç Periyodik Kontrolleri
TS 2340, TS 10116, TS EN 13157+A1, TS EN 14492-1+A1, TS belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Transpalet Periyodik Kontrolleri
TS EN ISO 3691-1, TS EN ISO 3691-2, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 1074, TS 10201 ISO 3184 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Tavan Vinci Periyodik Kontrolleri
TS 2340, TS 10116, TS EN 13157+A1, TS EN 14492-1+A1, TS ISO 12480-1, TS ISO 4305, TS ISO 4309, TS ISO 8566-1, TS ISO 8566-5, TS ISO 9927-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Forklift Periyodik Kontrolleri
TS EN ISO 3691-1, TS EN ISO 3691-2, TS ISO 1074, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manlift Periyodik Kontrolleri
TS EN ISO 3691-1, TS EN ISO 3691-2, TS ISO 1074, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri
TS 2340, TS 10116, TS EN 13157+A1, TS EN 14439+A2, TS ISO 4309, TS ISO 8566-1, TS ISO 8566-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Pergel Vinç Periyodik Kontrolleri
TSE 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 4309, TS ISO 12480-1, TS EN 14492-1+A1, TS EN 280 + A2, TS EN 12999 +A1 ve TS EN 1495+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri
TS 2340, TS 10116, TS EN 13000:2010+A1, TS EN 12999+A1, TS EN 13557+A2, TS ISO 4309, TS ISO 8566-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Gırgır Vinç Periyodik Kontrolleri
TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yük Asansörü Periyodik Kontrolleri
TS EN 81-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Cephe Asansörü Periyodik Kontrolleri
TS EN 1808, TS EN 1495+A2/AC, TS EN 280+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri
TS EN 1493 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Caraskal Periyodik Kontrolleri
TS 2340, TS EN 13157+A1, TS EN 14492-2+A1/AC, TS ISO 16877standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Monoray Periyodik Kontrolleri
TSE 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 4309, TS ISO 12480-1, TS EN 14492-1+A1, TS EN 280 + A2, TS EN 12999 +A1 ve TS EN 1495+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.