Yukarı

Yöneticiler İçin İş Güvenliği Liderliği

Eğitimlerimiz

Eğitim Hedefi: Sorumlu ve yöneticilerin emniyetli davranış geliştirme kültürünü bemimseyerek kendi ekiplerine ve kurum geneline yaymalarını sağlayabilmek için gerekli olan becerileri kazandırmaktır.

Lider kimdir?
1.Nasıl bir lidersiniz?
2.İyi bir lider nasıl olmalı?
Güvenli liderlik için 4 davranış The L.E.A.D modeli
1. Lay out a vision/Bir vizyon belirle
2. Embrace change/Değişime fırsat verme ve yeniliklere açık olma
3. Act as a coach/Bir antrenör gibi davranın
4. Demonstrate credibility/Güvenilirlik kazanın
İletişim
1. Beklentileri netleştirmek
2. Engeller ve bariyerler
3. Bilgi verme
4.Aktif dinleme
5. İkna etme /Müdahale yöntemleri
6. İletişim yöntemleri(sözlü,yazılı, grafik iletişim)
7. İzleme ve geri bildirim
8. Güvenlik Kültürü-Pozitif ve güvenli çalışma alanı yaratmak
İş yeri tehlikeleri
1. Tehlike, risk ve risk değerlendirmesi
2. Risk kontrol hiyerarşisi ve risk yönetimi
3. Tehlike kontrol yöntemleri
4. Kaza üçgeni ve domino teorisi
Kişisel hedeflerin belirlenmesi ve taahhüt çalışması