Yukarı

İş İzin Sistemi

Eğitimlerimiz

Eğitim Hedefi: Potansiyel olarak tehlikeli olan rutin ve rutin olmayan faaliyetlerin güvenli şartlar altında gerçekleştirilmesinin sağlanması için oluşturulmuş iş izni ve güvenli çalışma sisteminin kurulmasıdır. Prosedür aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

 

İş İzin Sistemi ve Güvenli Çalışma Sistemi Nedir?
Gerekli ön hazırlık çalışmasının detayları (Yapılacak işin kapsamının ve adımlarının tanımlanması, işle ilgili tehlikelerin tanımlanması, alınacak önlemler)
Sorumlulukların net tanımı
İş gücünün uygun şekilde eğitimi ve potansiyel tehlikelerle ilgili yeterli bilginin sağlanması
Sorumlulukların belirlenmesi
İletişim prosedürü
Resmi bir iş izni formunun hazırlanması ve uygulanması