Yukarı

Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi

Eğitimlerimiz

Eğitim Hedefi: İş yerinde, Kaza/Olay veya Ramak kala meydana geldiğinde, tümüyle analiz edilmesi, raporlanması ve olabilecek benzer kazaların meydana gelmemesi için kazanın kök sebeplerinin araştırılmasıdır.

Bu hedef doğrultusunda ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere hizmet vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Olay / Kaza/ Ramak kala Tanımları
Kök Sebep Nedir?
İnsan Faktörü Analizi (ABC Analizi)
Araştırma Takımı Oluşturma Süreçleri
Kanıt Toplama ve Resmi Olmayan Görüşme Süreçleri
Olay yeri yönetimi
Tanıklarla görüşme teknikleri
Olay Akışı (Zaman Çizelgesi) Oluşturma Süreçleri
Analiz Süreçleri
Olay / Kaza Teorileri ve Kök Neden Analizi İlişkisi
Sistemsel Analiz ve Sonuçlara Ulaşma Süreçleri
Önleyici/Düzeltici aksiyonların belirlenmesi
Rapor Hazırlama – Sunma ve Takip Süreçleri