Yukarı

Risk Değerlendirme ve Tehlikelerin Belirlenmesi

Eğitimlerimiz

Eğitim Hedefi: İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünün yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Risk Değerlendirme Metodolojileri
Risk Değerlendirme Matrisi
Risk Değerlendirme Adımları
Tehlike ve Risk kavramları
Risk Değerlendirme Ekip Üyelerinin Organizasyonu
Tehlikelerin Belirlenmesi
Risk Değerlendirme Dokümantasyonu
Risk Boyutlarının Sayısallaştırılması
Kabul Edilebilir Ve Kabul Edilemez Risk
Risk Kontrolünde Öncelik Sıralaması
Risk Kontrol Yöntemleri
Örnek Olay ile Risk Değerlendirme Çalışması