Yukarı

Jeofiziksel Etütler (Mikrobölgeleme Etütleri)

Mikrobölgeleme Etütleri

Mevcut veya yeni açılacak yerleşim alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike koşullarının yansıtıldığı haritaların üretilmesi amacıyla arazinin jeolojik açıdan modellemesi ile ilgili her türlü araştırma.