Yukarı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ADR Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması çerçevesinde düzenlenen mevzuat kapsamında  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetlerimiz;

 

Tehlikeli maddelerin tespiti,
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin alınması,
ADR prosedürlerinin oluşturulması,
ADR hükümlerine uyulduğunun izlenmesi,
Araç ve ambalaj işaretlemeleri,
Gerekli Eğitimlerin verilmesi,
Güvenlik Planlarının hazırlanması,
Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması,
Kaza Raporlarının hazırlanması