Yukarı

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İzleme Planının Hazırlanması
İzlemenin Yapılması (Takibi)
Yıllık Emisyon Raporlarının Oluşturulması
Doğrulayıcı Kuruluş & Bakanlık Onay Süreçlerinin Takibi