Yukarı

Çevresel Etki Değerlendirme Danışmanlığı

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

  

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları
PTD (Proje Tanıtım Dosyası)
ÇED İzleme
Hava Kalitesi Modelleme Raporları
Ekosistem Değerlendirme Raporları
Toprak Koruma Projeleri