Yukarı

LPG Sorumlu Müdür Hizmeti

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bünyemizde bulunan mühendislerimiz ile tesislerinize yasal mevzuatın tüm yükümlülüklerini karşılayacak şekilde sorumlu müdür hizmeti sunmaktayız.

 

Tesisin ilgili mevzuata ve teknik düzenlemelere uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak.
Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak,
Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,
Tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemin engellenmesi için her türlü tedbiri almak,
Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak