Yukarı

Prosess Emniyeti

Eğitim Hedefi: Temel proses güvenliği eğitimi ile proseslerde karşılaşılabilen temel risklerin neler olduğu, nasıl yönetileceği ve bu konularda hangi kaynaklardan yararlanılabileceğinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Proses yönetim sistemlerinin kurulması
Varlık yönetimi ve bakımı stratejileri
Proses tesisinin güvenli devreye alınması ve durdurulması
Güvenlik kritik sistemlerin ve ekipmanların performans standartları
Aşağıdakiler için tehlikeler ve kontroller:
Kimyasal reaksiyonlar
Tehlikeli maddelerin toplu depolanması
Yangın ve patlama
Acil durum planlarının amacı ve özellikleri